China CHINA Distribution
Guangzhou Burj Audio Equipment Technology Co., Ltd.
Hualong Town, Panyu District, Guangzhou Xing Mei Backstreet Lake Industrial Park, No. 9
China

Att.: Ms. Jessica Deng (Burj product specialist)

Phone:  (+020) 2335-5307
Fax: (+020) 2335-5307
Email: mg@mgproaudio.com
Web: www.mgproaudio.com